Parlementariër schrijft schoolboek

Het duurt nog even voordat schoolboeken gratis worden, zoals het kabinet heeft max_85183.jpgaangekondigd. Maar één gratis lesboek is er al. Het is geschreven door europarlementariër Max van den Berg (PvdA). En het gaat over Europa.

Zou daar belangstelling voor bestaan? Ja, zegt Max van den Berg, die de afgelopen jaren meer dan honderd scholen bezocht om te vertellen over zijn werk. ,,Wat me op viel in gesprekken met leerlingen was de behoefte aan concrete informatie over Europa.” Met Werkplaats Europa. Uit de praktijk van een Europarlementariër wil hij in die behoefte voorzien. In zijn boek legt Max van de Berg uit wat de bevoegdheden zijn van de Europese Commissie en van het Europees Parlement en wat de Raad van de Europese Unie doet. ,,Maar ik heb het heel beknopt gehouden”, zegt de europarlementariër. ,,Anders haken leerlingen af. Dat is namelijk het probleem van veel voorlichtingsactiviteiten. Jongeren zijn best idealistisch. Maar een verhaal moet persoonlijk zijn.” Daarom wisselt Van den Berg zakelijke informatie af met fragmenten uit zijn weblog.

Opdrachten staan er ook in, want het is een schoolboek. Bijvoorbeeld: ‘Zoek uit welke Nederlanders tussen 2004 en 2009 lid zijn van het Europees parlement’. Of: ‘Waar liggen volgens jullie de grenzen van Europa?’

Het boek is gedrukt in een oplage van 2000 exemplaren. Geïnteresseerden kunnen het aanvragen via de website van Max van den Berg, die een deel van zijn parlementaire onkostenvergoeding aansprak om het lesboek uit te geven. ,,Het leuk me mooi om daarmee iets aan de jeugd te geven.”