Moslims keren islam rug toe

In toenemende mate verenigen ex-moslims in verschillende Europese landen zich. In Nederland is een PvdA-raadslid bezig het Centraal Comité Ex-moslims op te richten. Tot nu toe hebben zich tweehonderd mensen aangemeld. Ook in Duitsland gaat het om honderden leden.

pagina 11