Melding mishandeling kind kan binnen wet

Bij vermoedens van kindermishandeling moeten hulpverleners dat aan elkaar doorgeven. Daarmee schenden ze niet de privacywetgeving.

Dat schrijft J. Kohnstamm, voorzitter College bescherming persoonsgegevens (CBP) vandaag in een brief aan minister Rouvoet (Jeugd en Gezin, CDA). Hulpverleners en professionals noemen de privacywetgeving en geheimhoudingsplicht vaak als belangrijke obstakels voor informatieuitwisseling.

Het CBP en de Inspectie jeugdzorg organiseerden een rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van verschillende medische beroepsgroepen, psychiatrie, jeugdzorg, politie en onderwijs. Deze vertegenwoordigers vonden dat informatie niet alleen uitgewisseld mag worden, maar moet worden als het gaat om vermoedens van kindermishandeling. Ze stelden dat er spreekrecht en interventieplicht is voor professionals: een arts mag niemand in een hulpeloze toestand laten.

„De Wet bescherming persoonsgegevens bevat geen beletselen die ingrijpen ten behoeve van kinderen verhinderen”, schrijft Kohnstamm aan Rouvoet. „Toch zijn hulpverleners vaak ten onrechte bang om de zwijgplicht te overtreden.” Het CBP pleit voor één folder voor alle beroepsgroepen met uitleg over spreekrecht en interventieplicht. Het moet daarmee voor iedereen duidelijk zijn wat er wel en niet mag.