Massaal bezoek uit Balkan

Deskundigen verwachtten geen massale instroom van Roemenen en Bulgaren na hun EU-toetreding in januari. Tot onvrede van diverse Kamerfracties weigerde de minister van Sociale Zaken vorig jaar prognoses op te laten stellen over het aantal te verwachten nieuwkomers uit beide Balkanlanden. Toch blijkt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wel degelijk een inschatting te hebben gemaakt. De daadwerkelijke instroom van Roemenen en Bulgaren is bijna vijfmaal zo hoog als het CBS had verwacht. „Opvallend is dat ze de Polen voorbij streven”, aldus sociaal-demograaf Jan Latten van het CBS.

Hadden jullie een prognose gemaakt?

„We hebben geen prognose gepubliceerd, maar voor onszelf wel een indicatie opgesteld. We kwamen uit op jaarlijks 2.000 mensen. Dat aantal is met 2.300 al in het eerste kwartaal gehaald. Dat kan een aanlooppiek zijn, maar bij de Polen is dat aantal altijd hoog gebleven.”

Verbazen deze cijfers u?

„Dit is verrassend hoog, vergeleken met de prognoses. Opvallend is dat ze de Polen qua instroom in het eerste kwartaal voorbij streven. Hun profiel is ook opmerkelijk. Ongeveer tweederde is vrouw, vooral twintigers. We hebben de cijfers niet opgesplitst voor Bulgaren en Roemenen. Veel vrouwen kan duiden op gezinsvorming; vrouwen die trouwen of samenwonen met een Nederlander. Bij de Polen overheersen de mannen.”

Het gaat om mensen die zich hebben ingeschreven bij een gemeente. Dat zegt weinig over het daadwerkelijke aantal dat hier verblijft.

„Dat klopt. In 2004 hadden zich zo’n 6.000 Polen ingeschreven, terwijl naar schatting zo’n 70.000 Polen hier tijdelijk werkten. Je kunt hetzelfde bedenken voor de Roemenen en Bulgaren. De landen liggen verder weg, maar de beloningsverschillen met Nederland zijn ook groter. Er is waarschijnlijk een flinke stroom tijdelijk verblijvenden die niet ingeschreven zijn en informeel wonen.”

En dan mogen ze hier nog niet eens legaal werken. De Polen sinds 1 mei wel. Betekent dat meer Polen?

„Dat is wel de verwachting.”

De vestiging uit andere EU-landen is ook toegenomen.

„Ja, de gunstige conjunctuur trekt mensen uit de hele EU aan. We verwachten dat de grotere instroom blijvend is. Dat komt door de krimpende potentiële beroepsbevolking in Nederland. Dit is nog maar het begin.”

Bekijk de cijfers op:www.cbs.nl