Maarten `t Hart is en blijft christen

Hierbij reageer ik op het artikel `Er zijn nog 10.000 Christenen, de rest is nep, rap & halleluja` van Maarten `t Hart (nrc.next, 9 mei). Elke keer maak ik me weer vrolijk over de uitspraken van `t Hart over het christendom. Hij is wel de meest orthodoxe christen die ik ken. In zijn kruistocht tegen alles wat religie is, maakt hij hartstochtelijk gebruik van de manier van argumenteren die hij zelf bestrijdt. Ik geloof niet dat `t Hart het christendom waarmee hij is opgevoed, niet zal gaan missen. Want wat moet hij nog schrijven als zijn `eigen` boze god er niet meer is? Vandaar zijn religieuze ijver om het `overblijfsel` de enige ware manier van geloven op te dringen: het geloof van zijn jeugd. Dus beste Maarten, ik blijf je gewoon christen noemen. Of gereformeerde, als je dat mooier vindt. Je hebt alleen meer humor.