Immigratie Balkan blijkt fors hoger

De immigratie van Roemenen en Bulgaren in het eerste kwartaal van 2007 is fors hoger dan verwacht. Het verwachte aantal van 2.000 officiële immigranten voor heel 2007 is eind maart al overtroffen.

Als deze trend doorzet, kan het aantal Roemenen en Bulgaren in Nederland het aantal Polen evenaren. Dit zegt Jan Latten, sociaal-demograaf bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De 2.300 Roemenen en Bulgaren die het CBS in het eerste kwartaal registreerde, zijn mensen die zich inschreven bij een gemeente. Dat geeft een indicatie van het werkelijke aantal mensen uit beide Balkanlanden dat na EU-toetreding in januari naar Nederland trekt.

Latten: „In 2004 hadden zich zo’n 6.000 Polen ingeschreven, terwijl 70.000 Polen hier tijdelijk werkten. Je kunt hetzelfde bedenken voor Roemenen en Bulgaren. De landen liggen verder weg, maar de beloningsverschillen met Nederland zijn ook groter. Er is vermoedelijk een flinke stroom tijdelijk verblijvenden die zich niet inschrijven en informeel wonen.”

De instroom van Roemenen en Bulgaren overtrof die van Polen in het eerste kwartaal. Ruim 2.100 Polen schreven zich in bij een gemeente. Het CBS heeft de cijfers voor Roemenen en Bulgaren niet opgesplitst naar nationaliteit. In de groep zijn vrouwen ruim oververtegenwoordigd. „Dat kan duiden op gezinsvorming; vrouwen die trouwen of samenwonen met een Nederlander”, aldus Latten. Roemenen en Bulgaren mogen in Nederland nog niet legaal aan de slag. De Polen sinds 1 mei wel.

Kamerfracties van CDA en PvdA vroegen de toenmalige staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken) vorig jaar om prognoses over het aantal te verwachten werknemers uit beide landen. Deze weigerde dat. Toch werd bij het CBS een inschatting gemaakt. Latten: „Wij hebben geen prognoses gepubliceerd, maar voor onszelf wel een indicatie opgesteld. We kwamen uit op jaarlijks 2.000 mensen.”

Het CBS verwacht dat de hogere instroom uit Roemenië, Bulgarije en andere EU-landen permanent is. Latten: „De potentiële beroepsbevolking in Nederland krimpt en vandaag gepubliceerde werkloosheidscijfers laten een almaar dalende werkloosheid zien.”