Holland Casino hoeft niet rookvrij

Leeuwarden, 15 mei. Holland Casino in Groningen hoeft een 45-jarige medewerker geen rookvrije werkomgeving te geven. Dit heeft de Groninger kortgedingrechter vandaag bepaald. De medewerker eiste onlangs een rookverbod. Hij heeft astmatische klachten en acht zijn werkgever verantwoordelijk voor zijn gezondheidsschade. De rechter vond echter dat Holland Casino zijn zorgplicht jegens de man wel degelijk nakwam Verder wilde de rechter niet vooruitlopen op een rookverbod in de horeca, mogelijk al in 2008. Holland Casino valt onder de horeca en is daarom vrijgesteld van het rookverbod dat sinds 2003 in bedrijven geldt.