correcties & aanvullingen

Defensie

Het bericht Defensie schrapt aanschaf raketten (14 mei, pagina 3) meldt dat minister Van Middelkoop afziet van de aanschaf aan Tomahawk-raketten in verband met een budgettaire verschuiving van investering in personeel naar nieuw materieel. Bedoeld was een verschuiving van nieuw materieel naar personeel.