Begin terugkeer leger in grondwet Japan

Tokio. In Japan is gisteren de eerste aanzet gegeven tot hervorming van de pacifistische grondwet. Het parlement nam een voorstel aan waarin is vastgelegd hoe een referendum er moet uitzien over wijziging van de grondwet. Dit is een overwinning voor de Japanse premier Shinzo Abe, die de grondwetswijziging een van de speerpunten van zijn beleid heeft gemaakt. In de huidige Japanse grondwet, die uit 1947 stamt, ontzegt Japan zich het bezit van een leger en het recht op oorlogsvoering. Abe wil zijn land bevrijden van ”het juk van het naoorlogse regime” zodat het internationaal net zo kan opereren als andere landen. De weg naar de grondwetswijziging is nog lang. Pas na drie jaar mogen concrete wetsvoorstellen ingediend worden.