800 bootmigranten in vijf dagen

Rotterdam, 15 mei. Ruim driehonderd bootmigranten zijn gisteren onderschept op weg naar de Canarische Eilanden. Daarmee is het totaal aantal opgepikte immigranten sinds donderdag ruim achthonderd. De Spaanse autoriteiten vrezen voor een herhaling van vorig jaar, toen de maand mei, waarin de weersomstandigheden op zee doorgaans verbeteren, het startpunt vormde van een recordmigratie naar de Canarische Eilanden. Tot dusverre is dit jaar ongeveer de helft minder bootmigranten gearriveerd dan in dezelfde periode in 2006, een kleine drieduizend. De autoriteiten schrijven dit mede toe aan zeepatrouilles door Frontex, het agentschap ter bewaking van de Europese buitengrenzen.