1,8 mln zaken voor de rechter in 2006

Den Haag, 15 mei. De Nederlandse rechters behandelden het afgelopen jaar bijna 1,8 miljoen zaken. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2006 van de Raad voor de Rechtspraak. De Raad maakt namens de gerechten met de minister van Justitie afspraken over het aantal te behandelen zaken en de financiering die daartegenover staat. In 2006 ontving de raad 820 miljoen euro. Vrijwel alle zaken die bij de rechtbanken werden aangebracht, werden afgehandeld. Voor het grootste deel (60 procent) waren dat civiele zaken. Het aandeel strafzaken ligt rond de 30 procent.