Virus velt ouderen

Een buikgriepvirus heeft 35 bewoners en zeven personeelsleden van verzorgingshuis De Zonnehof in Haren (Gr.) de afgelopen week geveld. Een bewoner overleed donderdag, waarschijnlijk als gevolg van het virus.

Twee bewoners zijn opgenomen in het ziekenhuis. Een van hen is er ernstig aan toe. Momenteel zijn er nog 25 zieken in het tehuis. De Zonnehof is een klein christelijk verzorgingshuis met 48 bewoners en heeft 40 aanleunwoningen.

Het gaat vermoedelijk om het noro-virus, dat een veel voorkomende, besmettelijke buikgriep veroorzaakt. Die gaat gepaard met buikpijn, overgeven en diarree. Er is geen medicatie tegen, doorgaans gaat de griep binnen twee dagen over. Wel zijn oudere mensen extra kwetsbaar. Het virus kan onder meer worden overgedragen door hoesten en via de handen.