retour den haag-brussel

Jan Peter Balkenende: hekel aan VN? Foto Roel Rozenburg Den Haag:22.2.7 Minister-President Balkenende. © foto Roel Rozenburg Rozenburg, Roel

Balkenende weigert boek over zichzelf

Het had zo’n feestelijke bijeenkomst moeten worden. Morgen presenteert het weekblad Vrij Nederland het boek De Geroepene – het wonderlijke premierschap van Jan Peter Balkenende. Een boek over de premier, geschreven door vijf VN-redacteuren en onder redactie van VN’ers Thijs Broer en Max van Weezel. De auteurs, die morgen in Nieuwspoort een debat organiseren over het boek én over de premier, hadden het boek graag uitgereikt aan de hoofdpersoon, premier Balkenende. Maar die weigert te komen.

In het boek komen veel (oud-) collega’s van de minister-president aan het woord. Voormalig vice-premier Gerrit Zalm vertelt bijvoorbeeld dat hij onder Balkenende zijn „gang kon gaan”.

Balkenende wilde vanaf het begin niet meewerken aan het boek, bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst. De premier voelt er dan ook weinig voor het boek uiteindelijk wel in ontvangst te nemen. „Het is altijd scherp kiezen, we krijgen vrij veel verzoeken binnen en het een is aardiger dan het ander”, aldus een woordvoerder van de premier. Van een eventuele afkeer van het als links bekend staande opinieblad wil de RVD niks weten: „Zo ingewikkeld is het allemaal niet.”

Maar Vrij Nederland zou Vrij Nederland niet zijn als daar op de redactie wel degelijk rekening wordt gehouden met diepere redenen die aan de weigering ten grondslag liggen. De premier zou zich geërgerd hebben aan een serie columns van VN-medewerker Gerard van Westerloo in 2003 onder de titel JPdeMP. Ook een artikel met als kop Wegwezen! (over Balkenende) zou de premier in het verkeerde keelgat geschoten zijn. Balkenende zou zo’n grote hekel aan Vrij Nederland hebben gekregen dat hij, op staatsbezoek in Australië, zelfs geweigerd heeft om VN-redacteur Max van Weezel de hand te schudden.

Kort en goed: morgen is Balkenende dus niet bij de boekpresentatie. Wel aanwezig: Hans Hillen (CDA), Frans Leijnse (PvdA), Johan Remkes (VVD), Arie Slob (ChristenUnie) en Alexander Pechtold (D66). (EK)

Max van den Berg maakt lesboek over Europa

Het duurt nog even voordat schoolboeken gratis worden, zoals het kabinet heeft aangekondigd. Maar één gratis lesboek is er al. Het is geschreven door europarlementariër Max van den Berg (PvdA). En het gaat over Europa.

Zou daar belangstelling voor bestaan? Ja, zegt Van den Berg, die de afgelopen jaren meer dan honderd scholen bezocht om te vertellen over zijn werk. „Wat me op viel in gesprekken met leerlingen was de behoefte aan concrete informatie over Europa.”

Met Werkplaats Europa. Uit de praktijk van een Europarlementariër wil hij in die behoefte voorzien. In zijn boek legt Max van de Berg uit wat de bevoegdheden zijn van de Europese Commissie en van het Europees Parlement en wat de Raad van de Europese Unie doet. „Maar ik heb het heel beknopt gehouden”, zegt de europarlementariër. „Anders haken leerlingen af. Dat is namelijk het probleem van veel voorlichtingsactiviteiten. Jongeren zijn best idealistisch. Maar een verhaal moet persoonlijk zijn.” Daarom wisselt Van den Berg zakelijke informatie af met fragmenten uit zijn weblog.

Opdrachten staan er ook in, want het is een schoolboek. Bijvoorbeeld: ‘Zoek uit welke Nederlanders tussen 2004 en 2009 lid zijn van het Europees parlement’. Of: ‘Waar liggen volgens jullie de grenzen van Europa?’

Het boek is gedrukt in een oplage van 2000 exemplaren. Geïnteresseerden kunnen het aanvragen via de website van Max van den Berg, die een deel van zijn parlementaire onkostenvergoeding aansprak om het lesboek uit te geven. „Het leek me mooi om daarmee iets aan de jeugd te geven.” (JvdK)

Bijdragen: Egbert Kalse en Jeroen van der Kris