PvdA: beperk ontslagvergoeding bij overheid

De PvdA wil de ontslagvergoedingen voor topverdieners in de publieke en semi-publieke sector in 2008 beperken en wil ook een maximum voor de hoogte van de topinkomens in de (semi-)publieke sector.

„Ik wil de graaicultuur aanpakken”, zegt Tweede Kamerlid Ton Heerts (PvdA). Volgens Heerts moet de maximale ontslagvergoeding gelden voor inkomens vanaf 90.000 euro en mag die nooit meer bedragen dan drie keer een modaal inkomen. Dit komt neer op een maximale ontslagvergoeding van 90.000 euro. Voor inkomens onder 90.000 euro wil hij de hoogte van de ontslagvergoeding overlaten aan de sociale partners.

Hiermee gaat Heerts verder dan de afspraak in het regeerakkoord, waarin staat dat topverdieners in de (semi-)publieke sector maximaal een jaarsalaris aan vergoeding mogen ontvangen. „Ook als je meer dan 90.000 euro verdient, kun je dus nooit meer dan 90.000 euro ontslagvergoeding krijgen”, zegt hij. Daarnaast vindt de PvdA’er dat er een maximum moet komen voor de inkomens in de (semi-)publieke sector, maar over de hoogte hiervan wil hij zich niet uitlaten.

Volgens Heerts is zijn voorstel „een schot voor de boeg” naar het kabinet. Minister Donner (Sociale Zaken, CDA) moet zich niet verbergen achter complicaties, maar snel met een norm voor de publieke sector komen. „Doet hij dat niet, dan gaan wij wetgeving in gang zetten om dit voor het publieke domein af te dwingen.”

Coalitiegenoot Eddy van Hijum (CDA) zegt desgevraagd „geen moeite te hebben met de aanpak van goudgerande regelingen”. Het CDA is er volgens hem ook voorstander van om vertrekregelingen in de publieke sector kritisch te bekijken, maar noemt Heerts’ voorstel „voorbarig en te beperkt”.

Van Hijum vat het voorstel van de PvdA op als een „signaal dat de PvdA bereid is mee te denken over ontslagbescherming en ontslagvergoeding”. Volgens Van Hijum was het „heel lang onbespreekbaar” voor de PvdA om iets aan ontslagbescherming te doen. „Ik ben blij dat de PvdA wil meedenken”, zegt hij. Hij verwacht dat het onderwerp ontslagbescherming aan de orde zal komen op de geplande participatietop van het kabinet en de sociale partners, waarvoor overigens nog geen datum is vastgesteld.

Heerts zegt in een reactie op Van Hijum: „Mijn voorstel gaat niet over het ontslagrecht, maar over de ontslagvergoeding.”

Aanpassing van het ontslagrecht is buiten het regeerakkoord gebleven omdat de PvdA hier niet aan wilde. In de Sociaal-Economische Raad bestaat hierover verschil van mening tussen de vertegenwoordigers van de werknemers en de werkgevers. De vakbeweging heeft tot nu toe aanpassingen van het ontslagrecht tegengehouden.