Links deelt zorgen CBP over aantasting privacy

Den Haag, 14 mei. PvdA, SP, GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren delen de zorgen van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) over de toenemende aantasting van de privacy en de problemen met het handhaven van de privacywet. CBP-voorzitter Jacob Kohnstamm zei afgelopen zaterdag in NRC Handelsblad dat hij als toezichthouder op de naleving van de privacywet zwaardere sanctiemiddelen nodig heeft om zijn taak uit te voeren. Volgens hem raakt de privacy van de burgers door de snelle technologische ontwikkelingen en het wegvallen van juridische waarborgen in de knel. De wet gaat ervan uit dat overheid en bedrijven niet méér data verzamelen dan nodig voor hun taakuitoefening. Door onder meer internet en koppeling van overheidsbestanden komt echter veel meer informatie vrij over burgers dan bij invoering van de wet is voorzien.