Eindelijk ziet Mark Rutte het licht

”Schaalvergroting in zorg en onderwijs zou leiden tot efficiency en hogere kwaliteit. Maar wat is daar in praktijk van terechtgekomen?” vroeg VVD-fractieleider Rutte tijdens het partijcongres (NRC Handelsblad, 12 mei). Stuitend weinig, en dat was voor velen geen verrassing. Het heeft alleen even geduurd voordat dit bij de VVD doordrong.

Misschien breekt bij de partij, die de trom van de marktwerking zo luid heeft geroerd, binnenkort ook het besef door dat marktwerking evenmin de beloofde concurrentie, lage prijzen, meer keuze en hogere kwaliteit heeft gebracht. Ook dit was te voorzien. Deze effecten treden immers alleen op in een markt van volledig vrije mededinging en de haarlemmerolie voor voorspoed en geluk is nu juist met name uitgestort over onderdelen waar van volledig vrije mededinging geen sprake kon zijn.

Ofschoon marktfundamentalisten moeilijk van hun geloof vallen, biedt dit inzicht over schaalvergroting hoop.