Defensie schrapt aanschaf raketten

Minister Van Middelkoop (Defensie, CU) ziet af van de aanschaf van maritieme Tomahawk-kruisraketten. Tijdens een persconferentie vandaag in Brussel zei hij dat zijn besluit verband hield met „een budgettaire verschuiving van investering in personeel naar nieuw materieel”.

Volgens de minister heeft de ervaring in de Afghaanse provincie Uruzgan geleerd dat de „expeditionaire krijgsmacht” die de regering voorstaat „niet helemaal in evenwicht is” en personeel meer prioriteit moet hebben dan materieel. Welke andere materieelaanschaf mogelijk uit de plannen van Defensie wordt geschrapt, wilde Van Middelkoop vanochtend niet zeggen. Het dagblad De Telegraaf citeert vandaag uit een vertrouwelijk document waaruit zou blijken dat het om Patriot-raketten en het afstoten van F-16's zou gaan.

De Tomahawks waren door Van Middelkoops voorganger Kamp (VVD) verdedigd met het argument dat een moderne expeditionaire krijgsmacht ook in het „hoogste geweldsspectrum” actief zou moeten zijn. Voor van Middelkoop ligt, zoals hij zei, de nadruk op het „operationeel vermogen” van de krijgsmacht. Hij verklaarde dat in de huidige kabinetsperiode geen voorstel voor de aanschaf van Tomahawks naar de Kamer zal worden gestuurd.

Overigens ontkende de minister eerdere berichten dat de in het regeerakkoord opgenomen verhoging van het budget deels zou worden opgeslokt door de aanschaf van Chinook-transporthelikopters. Voor de helft zal de verhoging van het Defensiebudget overigens afkomstig zijn uit de zogenoemde HGIS-fondsen, die meestal worden aangewend voor de financiering van operaties zoals in Uruzgan. Volgens de minister is er sprake van knelpunten bij die operatie, onder meer door de snelle slijtage van materieel aldaar.

De minister toonde zich geërgerd over de toon in de mediaberichten over bezuinigingen. „Ik ben president-directeur van een bedrijf om trots op te zijn”, zei hij. Met name de VVD-oppositie beticht de regering ervan, op slinkse wijze te bezuinigen.

Rectificatie / Gerectificeerd

Het bericht Defensie schrapt aanschaf raketten (14 mei, pagina 3) meldt dat minister Van Middelkoop afziet van de aanschaf aan Tomahawk -raketten in verband met een budgettaire verschuiving van investering in personeel naar nieuw materieel. Bedoeld was een verschuiving van nieuw materieel naar personeel.