Topturners vragen Kamer om bijdrage

DEN BOSCH, 12 mei. Topturners Yuri van Gelder en Jeffrey Wammes gaan de vaste kamercommissie VWS komende dinsdag vragen om een bijdrage van 1,5 miljoen euro voor de nieuwbouw van een turnhal in Den Bosch. Ze doen dat met een petitie die zal worden aangeboden aan de voorzitter en leden van de commissie. De bouw van het trainingscomplex in de oksel van de A2 en A59 bij Den Bosch vordert gestaaag. De totale kosten zijn geraamd op ruim 8 miljoen euro. De provincie en gemeente hebben samen 6,4 miljoen euro op tafel gelegd, maar herhaaldelijke verzoeken bij het rijk hebben tot nu toe niets opgeleverd.