Telefoons in ruil voor stemmen in Palermo

Pakken pasta, videotelefoontjes, benzinebonnen en vooral veel bankbiljetten van 50 euro: wat deze dingen met de gemeenteraadsverkiezingen dit weekend op Sicilië te maken hebben? Alles, zo lijkt het.

Centrum-rechtse gemeenteraadskandidaten in Palermo zouden bovengenoemde en andere cadeaus in de arme volkswijken hebben uitgedeeld. Presentjes in ruil voor steun voor de vertrekkend burgemeester Diego Cammarata van Forza Italia, de partij van Silvio Berlusconi.

De centrum-linkse Unie heeft hierover een aanklacht ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. „De verkiezingen worden besmet door oneindig veel onrechtmatigheden”, aldus de brief van de Unie.

De videotelefoontjes zouden zijn uitgedeeld met een zeer concreet doel. Elke kiezer die er een krijgt moet met deze gift een foto maken van het stembiljet dat hij dit weekend invult. De foto bewijst dat hij heeft gestemd op de gulle gever van het telefoontje.

De repliek op de aanklacht van links komt van Forza Italia-parlementariër Renato Schifani: „Laten ze met bewijzen komen.”

Die zijn er nog niet, maar er zijn meer berichten die in vergelijkbare richting wijzen. De Forza Italia-wethouder voor personeelszaken in Palermo, Alberto Campagna, heeft onlangs 110 nieuwe buschauffeurs aangenomen. Opvallend detail: Geen van allen heeft een busrijbewijs. „We hebben die mensen beloofd dat we ze zouden aannemen”, aldus de wethouder. „Een rijbewijs halen ze later wel.”

Eerder al werden op vergelijkbare wijze ambulancechauffeurs aangenomen. Ze kenden de weg in de stad niet en bleken weinig kaas te hebben gegeten van omgang met zieken. Toppunt van creatief aannamebeleid vond vorig jaar plaats, voorafgaande aan de regioverkiezingen. Toen trok de regio zeventig personen aan om de putdeksels in de trottoirs te tellen.

    • Bas Mesters