Subsidie naar rijke scholen

Het is toch te gek dat het Barlaeus Gymnasium geld ontvangen heeft voor achterstandsleerlingen (NRC Handelsblad, 8 mei). Per definitie zijn er geen achterstandsleerlingen op een gymnasium, daar waar het om leerachterstand gaat.

Wat de rector van het gymnasium beweert om oneigenlijk geld aan te wenden voor projecten met betrekking tot hoogbegaafden, lijkt mij ongepast. Dit geld hoort te gaan naar scholen met achterstandsleerlingen, dus het vmbo. Voor een eventueel project voor hoogbegaafden moet een andere voorziening gerealiseerd worden.