Rutte kraakt VVD-beleid op partijcongres

De VVD is in de afgelopen jaren tekortgeschoten als partij die mensen vertrouwen geeft. De partij heeft onvoldoende duidelijk kunnen maken wat haar liberale uitgangspunten voor mensen kunnen betekenen.

Dat zei VVD-fractievoorzitter Mark Rutte gisteravond op het partijcongres van zijn partij in Rotterdam.

Zo vraagt Rutte zich „ernstig af” of de VVD er goed aan heeft gedaan de schaalvergroting van de publieke sector te steunen. „Schaalvergroting in zorg en onderwijs zou leiden tot efficiency en hogere kwaliteit. Maar wat is daar in de praktijk van terechtgekomen?”

Volgens Rutte zal de VVD de komende jaren in de oppositie moeten gebruiken om een aansprekende liberale agenda op te zetten die aansluit bij de wensen en zorgen van de Nederlanders. De partij wil „de vergeten meerderheid” van mensen – die zich niet vertegenwoordigd voelt door dit kabinet – tot uitgangspunt maken van de oppositiepolitiek. De VVD, aldus Rutte, zal de komende jaren moeten blijven inzetten op thema’s als immigratie en integratie, criminaliteitsbestrijding, belastingverlaging en ondernemerschap.

Ook partijvoorzitter Jan van Zanen pleitte voor een periode van herbezinning van de VVD. „Dat kan zeer louterend zijn. Voor de coalitie, voor het land, maar ook voor onszelf.” Van Zanen zei dat „de vloek van de liberalen het amateurisme is”.

Rutte haalde hard uit naar de zittende coalitie van CDA, PvdA en ChristenUnie. Hij hekelde de huidige periode van honderd dagen die het kabinet heeft genomen om zijn beleidsprogramma op te stellen. „Het was misschien handiger geweest om vóór de verkiezingen na te denken over de toekomst van ons land”, aldus Rutte.

Rutte is vooral teleurgesteld in het CDA, de coalitiepartner van de VVD in de vorige drie kabinetten. Hij is verbaasd dat die partij heeft ingestemd met een generaal pardon voor asielzoekers, belastingverhogingen, een „verslapt financieel beleid” en minder geld voor de aanpak van criminaliteit. „Het CDA buigt diep voor de PvdA.”