retired husbands? DE hovo!

Wellicht kan ik een tip geven om het verschrikkelijke retired husband syndroom (Leven &cetera, 5/6 mei) te bestrijden: sinds meer dan twintig jaar is er een activiteit ontwikkeld voor ouderen en gepensioneerden (m/v): het Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO), of de Senioren Academie, veelal onder auspiciën van universiteiten en hogescholen. Allerlei interessante onderwerpen worden gepresenteerd door (meestal emeriti) hoogleraren of (oud-) medewerkers van universiteiten met als doel de deelnemers van 50+ en ouder voorlichting te geven over actuele vraagstukken op allerlei wetenschapsgebied, om langs die weg ouderen en gepensioneerden betrokken te houden bij het maatschappelijk gebeuren. Persoonlijk geef ik als emeritus al meer dan twaalf jaar cursussen over het Byzantijnse rijk. Het is niet alleen een groot genoegen om de vele vraagstukken met de cursisten te bespreken, maar ook om te zien met welk een enthousiasme zij zich in het aangebodene verdiepen en onderling van gedachten wisselen. Wat mij verbaast is dat de overheid deze oudereneducatie niet structureel ondersteunt. (Bekort door de redactie)

W.J. Aerts, em. hoogleraar Middel- en Nieuwgrieks, Groningen

    • W.J. Aerts