Protest tegen vernietigen archief

De voorgenomen vernietiging van een groot deel van het buitenlandse archief van de Tweede Kamer heeft tot beroering geleid onder organisaties die zich bezighouden met het slavernijverleden en wetenschappers. De Kamer gooit binnenkort twee- tot drieduizend meter archief weg: handelingen uit buitenlandse parlementen, resultaten van parlementaire onderzoeken, wetboeken en brieven van de 18de tot begin 20ste eeuw. Het gaat ook informatie over het Nederlandse slavernijverleden.

Een groep vooraanstaande historici als Ido de Haan (Universiteit Utrecht), James Kennedy (Vrije Universiteit), Henk te Velde (Universiteit Leiden) heeft bekeken of het mogelijk was het archief te redden, maar concludeert dat zij te laat zijn. „De buitenlandse collectie wordt weggedaan en is reeds geplunderd door medewerkers”, schrijft De Haan aan zijn collega’s. Op het internetforum voor archiefonderzoekers (forum.archieven.org) is een hevige discussie ontstaan. Het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis heeft een brief naar de Kamer gestuurd, waarin gewezen wordt op het historische belang van sommige documenten. Ook de Stichting voor Surinaamse Genealogie heeft geprotesteerd.