Landschapsvervuiling bevordert emigratie

Minister Cramer (VROM, PvdA) verwacht veel van windmolens en vindt argumenten als landschapsvervuiling niet aan de orde: ”Het moet mogelijk zijn windmolens te bouwen die mooi gevonden worden” (NRC Handelsblad, 4 mei). Uiteraard is het een leugen dat turbines het landschap verfraaien of de structuur ervan verbeteren. Als dat waar zou zijn, dan:

1. Geldt dat zowel voor onbewoonde (natuur)gebieden als voor bewoonde gebieden. Waarom mogen die dingen dan niet in of nabij natuurgebieden worden geplaatst? Mooi is toch mooi? Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft niet voor niets onlangs de aanvraag voor een vergunning van 17 reuzen nabij natuurgebied de Emmapolder (Delfzijl) afgewezen. Argument: schade aan de natuur.

2. Dan denken de boeren ook niet na. Zij zetten immers die mooie dingen altijd neer op plekken achter hun bedrijf, zodanig dat zij er geen zicht op hebben. Mooi is toch mooi? En het is toch een lust voor het oog om naar mooie dingen te kijken? Waarom ontzeggen die boeren zichzelf dat genot?

3. Zijn al die rechters, die hebben vastgesteld dat het onroerend goed in de buurt van de turbines in waarde daalt, de weg helemaal kwijt. Als je toch mooie dingen in je omgeving krijgt, dan wordt je huis toch meer waard? Die rechters hadden de OZB-waarde van de woningen dus moeten verhogen in plaats van te verlagen.

De emigratie is de laatste jaren spectaculair gegroeid, tot niet minder dan een verwachte 170.000 personen in 2007. Veel mensen trekken weg om ruimte en rust te zoeken. Dat zijn kwaliteiten die in Nederland in hoog tempo schaarser worden. Windenergie vormt de grootste motor achter het verdwijnen van landschappen waar ruimte en rust nog kunnen worden ervaren. Het is niet overdreven te stellen dat windenergie emigratie bevordert, want naarmate je het land met steun van politiek, milieuorganisaties en bedrijfsleven meer onbewoonbaar maakt, zullen meer mensen hun biezen pakken.