Het is hip een Berber te zijn

De Berbers in Nederland worden zich bewust van hun identiteit. Vroeger fluisterde je er hooguit over. „Bij een te grote mond werd je teruggefloten.”

Nadir Ahami 17 geniet vooral van wat de Rif op cultureel gebied heeft voortgebracht. Nederland, Utrecht, 05-05-07 Nadir Ahami (17) is Berbers. Bevrijdingsfestival in Utrecht. © Foto Merlin Daleman Daleman, Merlin

Als Walid Mimoun begint te spelen, gaan de blauw-groen-gele vlaggen de lucht in. Jongeren en hun ouders zingen mee, klappen geestdriftig op de maat en dansen op de liedjes. Die gaan over de Rif, over vroeger, over het land van de Imazighen, de vrije mensen, zoals de Berbers zichzelf graag noemen. De Belgische protestzanger is door het bestuur van Berbersite tawiza.nl naar het Utrechtse bevrijdingsfestival gehaald. Een cameraploegje van de nieuwe zender Amazigh TV verzorgt de registratie.

2007 is een goed jaar voor de Berberbeweging in Nederland. De circa twintig Nederlandse Berberverenigingen floreren. Nederlandse, Marokkaanse en Europese websites staan bol van verhandelingen over het Tamazight (het Berber), muziek, literatuur, poëzie en geschiedenis. De boeken van Abdelkader Benali en Hafid Bouazza worden verslonden.

Berber zijn is hip. Steeds meer Nederlands-Marokkaanse jongeren – ongeveer driekwart is Berber – willen hun culturele wortels ontdekken. Bovendien voeden anti-Arabische sentimenten en frustratie over het Nederlandse klimaat hun zoektocht naar een eigen identiteit, met als gevolg dat de beweging zich op andere terreinen begint te manifesteren.

Dat was een jaar of vijftien terug nog heel anders. Mohamed Boukiour, voorzitter van tawiza.nl, vertelt in een zachtmoedig Limburgs accent dat je als Berber toen beter je mond kon houden. Hij herinnert zich de ruzies met de Arabische korandocent en het voorzichtige gefluister over de afkomst. Berber zijn, daar kwam je niet voor uit. „Op het consulaat wachtte een slechte behandeling. Rabat hield de Marokkaanse diaspora nog stevig in zijn greep. Wie een te grote mond kreeg, werd teruggefloten.”

Pas op de universiteit in Nijmegen, halverwege jaren negentig, ontdekte Boukiour dat ook andere jongeren bezig waren met hun Berberafkomst. Via de eerste Berbersite, www.rifcouscous.nl, rolde hij verder in het circuit, dat net voor de eeuwwisseling nog bescheiden van omvang was. „Internet heeft alles veranderd en jongeren bij elkaar gebracht. Berbers ontdekten dat ze niet alleen zijn.”

Het zijn vooral de hoog opgeleide jongeren die de beweging groot maken. Mustapha Ayned (40), theatermaker en activist van het eerste uur, ziet een waterscheiding tussen Marokko en Nederland en tussen de generaties. In Marokko is de Berberbeweging meer politiek gericht en streeft ze in toenemende mate naar autonomie van Rabat.

Ook loopt er een scheiding tussen de generaties. Het verschil verklaart Ayned met de woorden van een Berbers protestlied. Je kunt niet met één been de berg beklimmen.

[vervolg Berbers: pagina 2]

Berber verdiept zich weer in zijn achtergrond

Kortom: „Als je onderdrukt wordt, kun je niet van je cultuur genieten. De oudere generaties werden nog onderdrukt en lopen daardoor niet zo met hun cultuur te koop.” Dat is te zien in de groei van het aantal verenigingen. Toen Ayned in 1991 naar Nederland kwam, was er één vereniging in Utrecht, die op vrijdag dans- en muziekavonden verzorgde. Nu zijn er bijna twintig verenigingen.

Onvrede over de achtergestelde positie ten opzichte van het Arabisch geeft de jongeren vuur. Zeker na ‘9/11’ nemen ze gretig afstand van het negatieve imago van de Arabieren. Daardoor kreeg de Arabisch Europese Liga (AEL) in Nederland nauwelijks voet aan de grond.

Net na de moord op Theo van Gogh startten Berberjongeren een lobby om imams ertoe te bewegen voortaan in het Nederlands of Berber te preken, zodat jongeren de vreedzame versie van de islam konden verstaan.

De animositeit tussen Arabieren en Berbers flakkert af en toe nog op. Op internetfora gaan jongeren, zeker na grote aanslagen, flink tegen elkaar tekeer. In de nazomer van 2005 stopte columniste Hasna el Maroudi met haar column in NRC Handelsblad, omdat ze bedreigd werd na een schertsend stuk over Berbers.

Ook Ayned ziet regelmatig problemen tussen Arabieren en Berbers. „Het islamitisch terrorisme dat je in Europa en Marokko ziet, is niet Berbers. Dat is toch echt geïmporteerd uit het Midden-Oosten.” Toch, constateert websitevoorzitter Boukiour, lijkt de ergste tegenstelling tussen de twee groepen verdwenen.

Een recente stimulans voor de populariteit van de Berberbeweging ligt in frustratie over het Nederlandse debatklimaat. Of liever gezegd, het gevoel dat bij veel Marokkaanse jongeren leeft dat ze in Nederland niet welkom zijn.

Neem Ghizlan ouild Chaib (18). Ze is net als veel leeftijdgenoten op zoek naar haar identiteit en wortels. „Ik voel me hier niet welkom, ook al ben ik hier geboren. Ik voel me niet zo snel thuis onder Nederlanders. Ik kan niet mezelf zijn. Als ik in Marokko bij familie kom, voel ik me toch anders. Dat is pas thuiskomen. Daar hoef je niets te bewijzen.”

Deze sentimenten – trots op de eigen achtergrond, het anders zijn dan Arabieren en de groeiende frustratie over Nederland – worden door de overheid onvoldoende gezien, zegt Abderrachman el Aissati. De directeur van Amazigh TV ziet dat de Berberverenigingen in dat gat stappen. Zijn tv-zender doet veel aan voorlichting over zorg, opvoeding en onderwijs, zodat Berbers niet zijn aangewezen op Arabischtalige brochures.

Ook andere clubs doen meer dan hun oorspronkelijke culturele doelstelling doet vermoeden. Zo nemen ze deel aan demonstraties. Maar een politieke beweging ziet Boukiour nog niet. „In Nederland hebben we geen eigen agenda om na te streven. Wel kunnen we de Berberse zaak in Marokko ondersteunen.” In dat land klinkt de laatste tijd een luidere roep om autonomie. Die roep, zo verwachten El Aissati en Ayned, kan ook in Nederland gaan klinken. Zeker als de spanningen met de regering in Marokko toenemen.

Boukiour blijft optimistisch en denkt dat de spanningen met de Arabieren wel los zullen lopen. „De Arabieren zullen ooit beseffen dat ze eigenlijk gearabiseerde Berbers zijn. De historicus David Hart zei het al: ‘If you scratch an Arab, you find a Berber’. Als je aan een Arabier krabt, vind je uiteindelijk een Berber.”