Generaal VS maant troepen niet te folteren

De hoogste Amerikaanse commandant in Irak heeft zijn militairen gisteren opgeroepen Iraakse gevangenen niet te mishandelen en zich ook anderszins aan de regels te houden.

De oproep van generaal David Petraeus volgde op de publicatie van een onderzoek waaruit blijkt dat meer dan 40 procent van de Amerikaanse militairen in sommige gevallen geen moeite heeft met foltering en de helft niet van plan is collega’s aan te geven als die onschuldige burgers zouden hebben gedood of gewond.

„Sommigen zouden kunnen aanvoeren dat het effectiever zou zijn om een vorm van foltering toe te staan om inlichtingen los te krijgen van de vijand. Zij hebben ongelijk”, schreef generaal Petraeus in een brief aan zijn troepen die gisteren bekend werd.

Volgens Petraeus is het volgen van hoge morele waarden juist wat „ons onderscheidt van onze vijand” en bovendien essentieel als het erom gaat steun te winnen onder de Iraakse bevolking. „Deze strijd is afhankelijk van steun van de bevolking, die moet begrijpen dat wij – niet onze vijanden – moreel superieur zijn.” Dit is juist de hoeksteen van de campagne tegen de opstandelingen zoals Petraeus, die in februari als commandant van de multinationale troepenmacht aantrad, die ziet. Overigens, schreef generaal Petraeus, is de informatie die door foltering wordt losgekregen vaak van dubieuze kwaliteit.

Het vorige week gepubliceerde onderzoek van het ministerie van Defensie wees uit dat tien procent van de ruim 1.700 ondervraagde militairen persoonlijk burgers heeft mishandeld. Slechts 47 procent van de soldaten en 38 procent van de mariniers zeiden dat burgers met waardigheid en respect dienden te worden behandeld.

De oorlog in Irak heeft al diverse schandalen opgeleverd rond militairen die zich schuldig hebben gemaakt aan foltering of moord. Op dit moment is een rechtszaak aan de gang in verband met de dood van 24 Iraakse burgers in Haditha in november 2005, waarvan een groep Amerikaanse mariniers wordt beschuldigd. Een marinier gaf woensdag in de rechtszaal toe te hebben geürineerd op een van de lijken. Hij zei ook dat de commandant van de eenheid vijf mannen had doodgeschoten wier handen waren gebonden.

Bij zelfmoordaanslagen op politieposten bij twee bruggen in Bagdad zijn gisteren zeker 22 mensen om het leven gekomen. De daders brachten zich binnen enkele minuten na elkaar tot ontploffing. De bruggen – de oude en de nieuwe Diyalabrug – liepen schade op. Bagdadse bruggen zijn al eerder doelwit geweest van terroristen. De Sarafiyabrug werd 12 april zwaar beschadigd bij een bomaanslag die elf mensen het leven kostte. Twee dagen later stierven tien mensen bij een zelfmoordaanslag op de Jadriyabrug. (AP, Reuters, AFP)