Debat over alcohol 18+

Minister Ter Horst wil de verkoop van bier, wijn en andere ‘zwak-alcoholische’ drank uit de supermarkt verbannen. De leeftijdsgrens voor deze drank moetomhoog van 16 naar 18 jaar.

Bericht in NRC Handelsblad, 8 mei

Goedkoop scoren van Ter Horst. Als ze het zo belangrijk vindt, moet ze er als minister voor zorgen dat de huidige regels worden nageleefd.

VVD-Tweede Kamerlid A. van Miltenburg in De Telegraaf, 9 mei

Ik ben pas één keer in de supermarkt naar mijn leeftijdgevraagd. Als ik drink doe ik het om dronken te worden.

James (16) in Dagblad Tubantia/Twentsche Courant, 9 mei

Het voorstel van de minister biedt geen oplossing voor de 14- en 15-jarigen die excessief drinken. De regels moeten worden nageleefd, zodat zij gewoon niet aan drank kunnen komen.

PvdA-Tweede-Kamerlid Lea Boumeester in de Volkskrant, 9 mei

De wetenschappelijke literatuur laat duidelijk zien dathogere leeftijdsgrenzen én een goede naleving hiervan tot minder drinken, minder geweld en minder verkeersslachtoffers leiden.

Dr.J.A. Walburg, dr. L. Lemmers, drs. L. Bolier, verbonden aan het Trimbos-instituut in NRC Handelsblad, 10 mei

Exportproduct Breda Bier is tot het eind van het jaar weer te koop in geboorteplaats Breda. [...] De blikjes liggen in de zestien supermarkten in Breda en omgeving en per verkocht biertje gaat 10 eurocent naar de restauratie van de Grote Kerk.

ANP-bericht, 11 mei