De lease-auto kost de fiscus veel geld

De fiscus is laks bij de controle op lease-auto’s. Onderzoek wijst op dramatische gevolgen voor de schatkist.

Nederlanders zijn dol op hun lease-auto; er rijden er meer dan een miljoen rond. Eenderde van de werknemers gaat met de auto naar zijn werk. Bij hoger opgeleiden loopt dat op tot tweederde, zeker bij mannen die bovendien veel meer aan hun statussymbool gehecht zijn dan vrouwen.

Dat blijkt uit studies naar het autogebruik. Een daarvan concentreert zich op de fiscale aspecten van lease-auto’s. Het is uitgevoerd door het bedrijf Fleet Support dat kleine en grote ondernemingen helpt hun autokosten te drukken. Maar de onderneming is ook de fiscus van dienst door erop te wijzen dat de Belastingdienst een half miljard euro laat liggen door geen goede controles uit te voeren op het gebruik van lease-auto’s.

Toegegeven; Fleet Support heeft zijn onderzoeksresultaten en zeker het fiscale verlies wat met de losse pols berekend. Vijftig bedrijven zijn door eigen medewerkers ondervraagd. Het schadebedrag is op de achterkant van een sigarendoosje becijferd. De fiscus ligt daarom niet wakker van de aantijging dat de dienst half werk levert bij het controleren van lease-auto’s, ook al betitelt Fleet Support zijn conclusies als „schrikbarend”. Ook al gaat het om vluchtige onderzoeksresultaten; grotere en kleinere bedrijven hebben kennelijk forse problemen bij het toepassen van de fiscale bepalingen rond lease-auto’s, huurauto’s en eigen auto’s.

De regels raken onder meer de werknemers die voor een lease-auto vrijstelling hebben gevraagd voor de fiscale bijtelling voor de auto-van-de-zaak. Zij moeten (tijdelijke) wisselingen van auto bij de fiscus opgeven. Fleet Support is ervan overtuigd dat deze regel door de automobilisten massaal wordt genegeerd. Ze wordt evenmin goed door de belastinginspecteurs gecontroleerd.

Ook de werkgevers zijn laks. Meer dan de helft van hen gaat de fout in bij het registreren van een vervangende auto als de lease-auto naar de garage gaat. Dat moet wel degelijk volgens een van de vele regeltjes die de ondernemers kwellen. De fiscus wil niet alleen het kenteken maar bijvoorbeeld ook de cataloguswaarde en andere details van de vervangende auto kennen.

Gaat het om een vervangende auto voor één dag tijdens de grote onderhoudsbeurt, dan is er nog niet zo veel aan de hand. Wordt het alternatieve vervoer gedurende langere tijd ingezet, zoals bij grotere schade of diefstal van de auto, dan nemen de risico’s snel toe. Die gevaren wil de onderzoeker het bedrijfsleven in het belang van zijn eigen omzet duidelijk inpeperen. Fleet Support wijst de ondernemerswereld met name op het risico van een fiscale boete als de inspecteur zo’n fout ontdekt. De boete kan per geval tot 1.134 euro oplopen.

Maar hoe groot is die kans eigenlijk? De fiscus heeft dit jaar 22.000 gerichte onderzoeken gepland naar de juiste registratie van lease-auto’s. Dat is nogal bescheiden in het licht van de kleine 600.000 fouten bij de registratie van lease-auto’s die Fleet Support met zijn onderzoek aantoont. Ook al nemen we dat getal met een korreltje zout, het verschil is groot genoeg om eens echt serieus uit te zoeken of de overheid inderdaad tientallen miljoenen laat liggen bij haar autocontroles. Zelfs eentiende van het berekende bedrag van een half miljard euro is al de moeite waard om de naleving van de regels beter in de gaten te houden.

Aertjan Grotenhuis

    • Aertjan Grotenhuis