David helpt Goliath 1

Niemand weet wat de grote ontwikkelingsorganisaties doen, aldus Ralf Bodelier en Mirjam Vossen in `David helpt Goliath` (Zaterdags Bijvoegsel 5 mei). Hun werk zou onzichtbaar zijn voor het Nederlands publiek, waardoor ze het in populariteit afleggen tegen kleinere initiatieven van individuele burgers. Voor ontwikkelingsorganisaties als Hivos is zichtbaarheid echter niet het hoogste doel. Jarenlange ervaring heeft geleerd dat oplossingen voor lokale ontwikkelingsproblemen alleen beklijven als die ter plekke door mensen zelf ter hand worden genomen. Het gaat niet om wat Hivos zelf doet, maar om het scheppen van de voorwaarden die mensen en lokale organisaties in staat stelt om hun problemen op te lossen. De lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika waarmee Hivos samenwerkt, zijn de motor achter ontwikkeling. Mensen kunnen niet worden ontwikkeld, maar kunnen alleen zichzelf ontwikkelen, zoals prins Claus het al jaren geleden verwoordde.

De rol van Hivos en gelijksoortige organisaties is dan ook vooral het bevorderen van ontwikkeling die geworteld is in de betrokken landen zelf. Want als aidspatiënten gediscrimineerd worden en geen medicijnen kunnen krijgen, is het echt heel nuttig dat er een lokale organisatie is die voor hen opkomt en de regering onder druk zet om aidsbehandeling ook voor armen toegankelijk te maken. Als in een land duizenden vrouwen overlijden na een illegale abortus, is het toch heel nuttig dat er lokale organisaties zijn die strijden voor legale, veilige abortus en verstrekking van voorbehoedsmiddelen. Als miljoenen getroffen worden door armoede en werkloosheid, is het cruciaal dat zij een beroep kunnen doen op kleine lokale `banken` die microkredieten verstrekken waarmee zij een handeltje kunnen beginnen. Dat is onder andere het werk van Hivos. Verstrekken van middelen en het versterken van organisaties, zodat mensen het zelf kunnen.

Hivos juicht toe dat Nederlandse burgers zelf in actie komen om hieraan hun steentje bij te dragen. Hun enthousiasme om concreet bezig te zijn is niet in tegenspraak met de aanpak van de meer structurele kanten van ontwikkeling door de grotere organisaties. Integendeel. In de praktijk kunnen succesvolle activiteiten elkaar goed aanvullen. Dat blijkt ook uit de honderden kleinschalige projecten van Nederlandse burgers die Hivos jaarlijks steunt. Uiteindelijk gaat het in beide gevallen om de kwaliteit van activiteiten.