Britse kunst is de dupe van Spelen

De Britse kunstwereld verzet zich steeds krachtiger tegen plannen van de regering om de komende jaren beduidend minder geld uit de staatsloterij toe te kennen aan kunstinstellingen. In plaats daarvan wil de regering het geld aanwenden voor de Olympische Spelen, die in 2012 in Londen gehouden worden.

Vooral kleinere gezelschappen en organisaties vrezen de dupe te worden van de bezuinigingen. Deze week voegde zich ook de voorzitter van de gerespecteerde Royal Philharmonic Society bij het koor van de critici. Graham Sheffield sprak van een „onsamenhangende benadering” van de kant van de regering, zo meldde het dagblad The Guardian. „Het ene moment prijst de regering de kunstsector de hemel in”, zei hij. „Het volgende pikt ze honderden miljoenen van de kunst om de boekhouding kloppend te maken wegens een begroting voor de Olympische Spelen, die onvoldoende was.”

De Arts Council moet het de komende vijf jaar met 112 miljoen pond minder uit de loterijopbrengst stellen dan ze had verwacht, waardoor zij op haar beurt minder subsidies kan verstrekken aan tal van kunstinstellingen. Het Heritage Lottery Fund, dat ook veel subsidies verstrekt, moet het zelfs met 161 miljoen pond minder doen.

De Nationale Raad van Vrijwillige Organisaties, die eveneens denkt te zullen lijden onder de verminderde subsidies, heeft inmiddels Lagerhuisleden opgeroepen de plannen van de regering te blokkeren. Minister Tessa Jowell, verantwoordelijk voor de organisatie van de Olympische Spelen, wees de kritiek van de hand. Ze noemde de Spelen „het grootste nationale festijn voor sport en kunst dat dit land sinds mensenheugenis heeft gezien”.

In maart van dit jaar werd duidelijk dat de kosten van de Olympische Spelen bijna vier keer zo hoog uitvallen als aanvankelijk was begroot. De regering heeft nu in totaal 9,3 miljoen pond (13,7 miljard euro) uitgetrokken voor het evenement. Zij wil een bedrag van 675 miljoen pond uit de opbrengst van de loterij aanwenden voor de Spelen.

Ook sportverenigingen klagen steen en been. Door het regeringsbesluit raken zij inkomsten ter waarde van 55 miljoen pond kwijt. Zowel de kunstinstellingen als de sportverenigingen noemen het wrang dat zij de dupe worden van de Spelen. De Britse regering had bij haar kandidatuur voor de Spelen hoog opgegeven van het rijke kunstleven in Londen.