‘Bescherming privacy vereist meer sancties’

Door Dimitri Tokmetzis

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft als toezichthouder op de naleving van de privacywet zwaardere sanctiemiddelen nodig om zijn wettelijk taak uit te voeren. CBP-voorzitter Jacob Kohnstamm vindt dat de huidige Wet bescherming persoonsgegevens niet meer goed is te handhaven.

Volgens hem raakt de privacy van de burgers door de snelle technologische ontwikkelingen en het wegvallen van juridische waarborgen in de knel. De zes jaar oude wet gaat ervan uit dat overheid en bedrijven niet méér data verzamelen dan nodig voor hun taakuitoefening. Door internet, koppeling van overheidsbestanden, vervoerssystemen als rekeningrijden en OV-chipkaart, biometrisch paspoort en cameratoezicht komt echter veel meer informatie vrij over burgers dan bij invoering van de wet is voorzien.

„Deze informatiestromen beperken is onmogelijk werk”, aldus Kohnstamm. Volgens hem moet strenger worden toegezien hoe overheid en bedrijven ermee omgaan. Hiervoor hoeft, aldus Kohnstamm, de wet niet direct te worden afgeschaft. Hij wil liever dat het CBP meer sanctiemogelijkheden krijgt. Nu kan het een boete van zo’n 6000 euro opleggen of een dwangsom die activiteiten van een bedrijf of overheidsdienst stillegt. Kohnstamm wil instrumenten waarmee hij sturend kan optreden. Dat betekent ten minste hogere boetes. Volgens Kohnstamm is Nederland „hard op weg een controlestaat te worden”. De tijd is „rijp voor een fundamentele discussie” over de snel voortschrijdende technologie en privacy.

De burger lijkt zich minder zorgen te maken over inbreuken op de persoonlijke levenssfeer. Uit recent onderzoek van het Comité 4 en 5 mei blijkt dat een ruime meerderheid van de bevolking graag privacy opoffert als Nederland daardoor veiliger wordt.

Zaterdags Bijvoegsel:pagina 41

    • Dimitri Tokmetzis