Tilburg geeft vaak het stempel ‘vertrouwelijk’

Het Tilburgse raadslid Hans Smolders is deze week opgepakt omdat hij vertrouwelijke informatie had laten lekken. Hij krijgt steun van enkele andere partijen. „Hij legt de vinger op de zere plek.”

Tilburg, 11 mei. - „Hans Smolders gaat zo’n beetje te werk als de SP twintig jaar geleden”, vindt fractievoorzitter Johan van den Hout van de SP in de gemeenteraad van Tilburg. „Als leider van de Lijst Smolders Tilburg heeft hij weliswaar een andere stijl dan de SP, maar hij legt de vinger op de zere plek. In de raad steigert iedereen zonder naar hem te luisteren, maar soms heeft hij gelijk, zoals in de kwestie met de wachtgelden.”

Begin vorig jaar kwam aan het licht dat Tilburg scheidende raadsleden van 65 jaar en ouder wachtgeld verstrekte. „Iemand kwam er achter dat de gemeente daarmee iets deed wat absoluut niet kon”, vertelt fractievoorzitter Driek van Griensven van de PvdA. „In het overleg tussen fractievoorzitters en burgemeester Ruud Vreeman, het presidium, hebben we vertrouwelijk onze strategie bepaald. Wachten we af of leggen we deze zaak per brief aan de minister voor?”

Smolders oordeelde dat de gemeente willens en wetens meewerkte aan „fraude” en bracht de affaire meteen in de openbaarheid. „Officieel is dat lekken strafbaar”, stelt Van Griensven. „Maar Smolders zat nog niet zo lang in de raad, en bood zijn excuses aan. Intussen bestaat bij ons het vermoeden dat hij nog een paar keer heeft gelekt uit vertrouwelijke stukken. Bijvoorbeeld in de affaire rond de Tilburgse imam, die de gelovigen opriep geen belasting te betalen.”

Elke gemeente in Nederland heeft een presidium, maar in Tilburg is het bijzonder: bij het maandelijkse overleg zijn ook de hoofdofficier van justitie en de districtschef van de politie aanwezig. SP’er Van den Hout: „Zij schuiven het eerste half uur aan. Ze informeren de burgemeester en de fractieleiders over maatregelen of plannen op het gebied van openbare orde en veiligheid. Die informatie is vertrouwelijk, die mag niet naar buiten worden gebracht.”

Smolders werd woensdag opgepakt, en enige uren door de Rijksrecherche verhoord omdat hij had geciteerd uit het vertrouwelijke overleg. De gemeente had daarvan vorige week aangifte gedaan. Smolders had het in het bijzonder gemunt op burgemeester Vreeman die, in de ogen van de oud-chauffeur van Pim Fortuyn, in de samenkomst ten onrechte een discotheek-eigenaar had zwart gemaakt. Die zou betrokken zijn geweest bij een vechtpartij in zijn zaak.

„Het was niet zo handig wat de burgemeester deed”, meent fractievoorzitter Maarten van den Tillaart van het CDA, „want die kroegbaas is door de rechter vrijgesproken. Vreeman zette zwaar aan, dat begrijp ik wel, want de stad is zeer gebaat bij een fatsoenlijke horeca.” SP’er Van den Hout: „De politie en het gemeentehuis voeden de geruchten over de disco. Dan zeg ik: of ophouden met die verhalen of aanpakken die hap.”

Na zijn (tijdelijke) arrestatie wil Smolders niet meer aan het vertrouwelijke deel van het presidium deelnemen – justitie en politie willen hem daar ook niet meer zien. De voorman van de Lijst Smolders Tilburg is niet de enige. Ook de VVD mijdt de samenkomst sinds een jaar. „Uit analyses is gebleken dat driekwart van de onderwerpen in het overleg niet vertrouwelijk hoeven te zijn”, zegt fractievoorzitter Joost Möller. „Nu wordt op het gebied van veiligheid veel naar een achterkamertje verdrongen. De veiligheid moet in het openbaar aan de orde komen, dat wil de bevolking.”

PvdA’er Van Griensven is voorstander van het vertrouwelijke overleg. Maar hij geeft toe dat het voor „dilemma’s” zorgt. „Je krijgt informatie, maar je kunt er in het openbaar op dat moment niks mee.” CDA’er Van den Tillaart is van oordeel dat het overleg het publieke debat „nauwelijks of niet belemmert”. SP’er Van den Hout „worstelt” er wel eens mee, maar ziet méér voordelen dan nadelen. „Inzage in het verslag van de lokale driehoek, is bijvoorbeeld heel nuttig”.

Het college liet gisteren weten voorlopig geen vertrouwelijke informatie meer te geven aan de gemeenteraad, omdat een deel van de raad zich niet aan afspraken heeft gehouden. Woensdag debatteert de raad over deze kwestie.

    • Guido de Vries