OCW schikt met Kasteelconcerten

Het ministerie van OCW heeft de Stichting Kasteelconcerten alsnog subsidie toegekend voor de komende anderhalf jaar. De Zutphense stichting vocht vorig jaar al bij de bestuursrechter met succes een negatieve beslissing van de Raad voor Cultuur aan over subsidietoekenning. De rechter oordeelde dat het oordeel van de raad niet goed gefundeerd was. Het kwam niet eerder voor dat het ministerie voorbij ging aan een negatief raadsadvies.

OCW kent de stichting 37 duizend euro toe tot en met 2008, het einde van de lopende beleidsperiode. Daarvan zijn vierduizend voor de gemaakte kosten voor rechtsbijstand en drieduizend voor het laten opstellen van een onafhankelijk tegenadvies.

Woordvoerder Joost Hekel van de stichting: „Het advies van de raad deugde niet. Ze hadden onze concerten niet bezocht. De bezwaarcommissie stelde daarop: ‘Heeft u dan een beter advies?’ We waren met stomheid geslagen, maar hebben het laten maken.”

Het rapport van museumadviseur Peter Berns betoogt dat de stichting voldoet aan de eis van de Raad voor Cultuur om „de frictie tussen vraag en aanbod op te heffen”. Het ministerie benadrukt in haar beschikking dat dit twistpunt niet van de baan is. De toekenning van subsidie is een „schikking”.

De Zutphense stichting is een samenwerkingsverband van vier concertorganisaties, die op historische locaties – kastelen en buitenhuizen – avonden met oude muziek op authentieke instrumenten organiseren. Volgens Hekel is de uitspraak een consequentie van het feit dat de regio ondergewaardeerd wordt.

„Tachtig procent van de kunstsubsidies gaan naar de Randstad. Elke nieuwe bewindspersoon op de post cultuur onderschrijft het belang van de regio en van cultuurspreiding, maar de waarheid is dat er weinig van komt.”