Filmrokers niet voor de jeugd

Drugs, seks, schuttingtaal, geweld – en nu ook roken. Gisteren presenteerde de MPAA, de brancheorganisatie van de Amerikaanse filmindustrie, die ook verantwoordelijk is voor de filmkeuring, nieuwe regels om het roken op het witte doek te beperken. Roken wordt als criterium toegevoegd bij het classificeren van films.

„Glamoureuze beelden van roken, of beelden die hardnekkig roken laten zien buiten een historische of anderszins verzachtende context,” kunnen aanleiding zijn voor een hogere classificatie. Films waarin veel wordt gepaft, krijgen het keurmerk R. Dat staat voor Restricted, beperkte toegang, wat in de praktijk inhoudt dat kinderen onder de zeventien de film alleen onder begeleiding van een volwassene mogen zien. Alleen de categorie NC 17, (No children under 17) is zwaarder.

De MPAA geeft daarmee deels gehoor aan een oproep van 32 Amerikaanse staten, die eisten dat het roken in films wordt verboden. De tabakslobby heeft evenwel weten te voorkomen dat roken automatisch een R-rating krijgt, zoals antirookactivisten wilden.

De Nederlandse filmkeuringsinstantie Nicam heeft geen plannen om voor roken een Kijkwijzer-vignetje te ontwikkelen, zoals wel voor alcohol gebeurd is. Stafmedewerkster Tiffany Stormbroek: „Voor het verband tussen zien roken en gaan roken is geen wetenschappelijk bewijs. Er is niet genoeg wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, zoals bij angst en geweld wel het geval is.”