Buffon

In zijn bespreking van Buffons Oeuvres (Boeken, 27 april) belicht Arnold Heumakers interessante aspecten van het werk van de Fransman, met name de literaire. Toch was Buffons wetenschap meer dan alleen zijn stijl. Betrekkelijk recent is zijn cruciale rol in de opkomst van de biomedische theorie van de cel aan het licht gekomen. Met Van Leeuwenhoeks Arcana naturae (Geheimen der natuur) op zijn bureau beschreef hij namelijk levende wezens als opeenhopingen van `organische moleculen`: zoals een kubisch kristal geacht werd te bestaan uit `anorganische` kubusjes, zo zou een levend wezen uit `organische` moleculen bestaan die onder geschikte omstandigheden konden uitgroeien tot complete individuen. Modern gezegd: uit één cel van het origineel kan een kloon gemaakt worden.