Zwarte lijst van vuilste elektriciteitscentrales

Het Wereldnatuurfonds heeft een lijst gepubliceerd van de dertig meest vervuilende elektriciteitscentrales van Europa. Volgens de organisatie waren de dertig centrales vorig jaar samen verantwoordelijk voor een uitstoot van 393 miljoen ton CO2, 10 procent van alle CO2-uitstoot in de hele Europese Unie.

Bovenaan de ranglijst staan de Griekse centrales in Agios Dimitrios en Kardia en de Duitse centrale van Niederaussern. Twintig van de dertig centrales waar het om gaat liggen in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Polen komt op de derde plaats. In de ranglijst staan geen Nederlandse centrales.

Meer dan de helft van de geanalyseerde centrales wordt door dezelfde vier bedrijven geleid, te weten het Duitse Eon en RWE, het Franse EDF en het Zweedse Vatenfall. Volgens het Wereldnatuurfonds zijn RWE en Vattenfall ook de grootste klimaatvervuilers van Europa.

In alle elektriciteitscentrales op de ranglijst wordt met kolen gestookt. De tien meest vervuilende centrales draaien allemaal op het zeer vervuilende bruinkool. Het Wereldnatuurfonds pleit er daarom voor dat de Europese Unie door middel van een strenger regime voor de beperking van CO2-uitstoot het investeren in schonere en meer efficiënte centrales aanmoedigt. (AP)