Rotterdam wil eigen uitstoot CO2 halveren

Rotterdam wil dat de eigen CO2-uitstoot in 2025 is gehalveerd ten opzichte van 1990 (25 miljoen ton). De restwarmte uit de haven zal bijvoorbeeld worden benut om 50.000 huishoudens te verwarmen.

Dat maakte de gemeente vanmorgen bekend bij de presentatie van de plannen, die voortvloeien uit het Clinton Climate Initiative. Rotterdam maakt sinds december deel uit van dit wereldwijde samenwerkingsverband van ruim vijftig steden die streven naar vermindering van luchtverontreiniging. Volgende week presenteert burgemeester Opstelten het Rotterdam Climate Initiative in New York, bij Clintons klimaatcongres.

Met een uitstoot van 33 miljoen ton is Rotterdam op dit moment verantwoordelijk voor een kwart van de totale Nederlandse CO2-emissie. Bij ongewijzigd beleid zal de vervuiling in 2025 naar verwachting 50 miljoen ton bedragen. Het huidige kabinet streeft naar een reductie van dertig procent in 2020 voor geheel Nederland.

Paradoxaal genoeg is het de grootste vervuiler, de Rotterdamse haven, die de grootste bijdrage zal gaan leveren in de strijd tegen kooldioxide. „Van de nood een deugd maken, door de expansie aan te grijpen om onvoorwaardelijk te kiezen voor innovatieve technieken”, zei oud-premier Lubbers. Als lid van een internationale adviescommissie pleitte de Rotterdamambassadeur begin november voor een CO2-vrije stad. Schone energie in combinatie met de opslag en exploitatie van CO2 zou ‘voorbeeldstad Rotterdam’ een economische impuls moeten geven, met de aanleg van Tweede Maasvlakte (2008) in het verschiet.

Een van de speerpunten in het Rotterdamse plan is de af- en opvang van CO2-uitstoot door de industrie. Restwarmte moet bijvoorbeeld ook ten goede komen aan de kassen in het Westlandgebied.

Amsterdam wil de eigen CO2-uitstoot in 2025 met veertig procent hebben verminderd ten opzichte van 1990. Komend najaar ontvouwt de gemeente de plannen daartoe. Amsterdam gebruikt al groene stroom voor openbare gebouwen, de trams en de openbare verlichting.

Het Rotterdamse college van B en W wil de komende drie jaar 50 miljoen euro uittrekken voor de noodzakelijke voorinvesteringen. Het college hoopt op een Rijksbijdrage van 400 miljoen euro.