Koningin verfijnt het kritisch denken

Dat de koningin inhoudelijke gesprekken over politieke kwesties voert met bewindslieden, is een fenomeen waar iemand op tegen kan zijn. Het is kortzichtig dat historicus Lambert J. Giebels de gesprekken die de koningin met bewindslieden voert, bestempelt als overbodig (Opinie & Debat, 28 april). Als reden geeft hij aan dat bewindslieden in de Kamer behoren te worden `geëxamineerd` en niet op het Noordeinde.

Echter, in de Kamer gebeurt iets heel anders dan in een één-op-één-gesprek. Bewindslieden kunnen hun voordeel doen met een coach met zo`n enorme kennis en ervaring. Dat dat niet altijd leuk of makkelijk is, ligt voor de hand, maar dat is niet aan de orde. Ik zou me kunnen voorstellen dat de koningin het kritisch denken verfijnt en aanscherpt, en het levert meer op als het als een voorrecht wordt beschouwd om van gedachten te kunnen wisselen met een professionele gesprekspartner, of zij nu koningin is of iets anders.