Knollenmenu voor molrat en mens

Rotterdam. Vroege mensachtigen aten knollen van grassen en biezen en mogelijk ook plantenetende dieren zoals termieten. Dat concluderen Amerikaanse en Zuid-Afrikaanse onderzoekers in Proceedings of the Royal Society B op grond van een analyse van het gebit van naakte molratten. Deze diersoort komt nogal eens voor in aardlagen waarin ook de vroege mensachtigen Australopithecus en Paranthropus worden gevonden. Mogelijk kwam het voedingspatroon van de molratten en vroege mensachtigen overeen. Paleontologen worstelen al jaren met een onverklaarbare tegenstelling in de gebitten van Australopithecus en Paranthropus. De samenstelling van het tandglazuur wijst erop dat zij zich gevoed hebben met grassen en biezen. Maar vreemd genoeg hadden deze vroege mensachtigen geen platte kiezen die nodig zijn om gras of rauw vlees te eten. Mogelijke aten ze de knollen die grassen en biezen veelvuldig aanmaken, met name in de droge klimaten van Afrika. Deze hypothese krijgt steun, nu uit onderzoek blijkt dat molratten en de vroege mensachtigen een vergelijkbare isotopensamenstelling in hun gebit hadden.

De naakte molrat. (Foto Roman Klementschitz) Klementschitz, Roman