Kabinet stelt accijns boven het milieu

De ANWB stelt in een brief op 28 april: laat die retrofit roetfilters maar zitten, emissies uit diesels mét en zónder filter zijn immers onbekend. Een merkwaardige stellingname: blijkbaar beschikt noch de overheid (RDW), noch de ANWB over voldoende relevante gegevens. Iedereen zégt maar wat, niemand in Nederland méét de aard en grootte van roetdeeltjes: alleen zwevende deeltjes met een hydraulische diameter kleiner dan 10 micron zijn carcinogeen.

Nederland meet `roet` bij de apk. Voor een echte fijnstofmeting is hier onvoldoende geld of vakkennis. In Duitsland doet de onafhankelijke TÜV al tientallen jaren die fijnstofmetingen aan vele miljoenen dieselvoertuigen. De gegevens zijn openbaar. Voor de ADAC, dus desgewenst óók voor de ANWB.

Maar: Duitsland heeft de zwavelrijke diesel in 2003 fiscaal uitgebannen en zwavelvrije `bio` is daar al populair. In Nederland is de zwavelrijke diesel (die veel meer uitstoot veroorzaakt, ook van fijnstof) goedkoper en alom verkrijgbaar. Wie hier zwavelvrije `bio` tankt wordt bekeurd voor een `economisch delict`. Het kabinet stelt accijns boven milieu, en is dus medeverantwoordelijk voor de milieuvervuiling.