Jeugdproblemen preventief aanpakken

Het aantal mishandelde kinderen blijkt twee keer zo groot te zijn als werd aangenomen (NRC Handelsblad, 24 april), jonge kinderen zitten in de gevangenis vanwege en tekort aan plaatsen in justitiële jeugdinrichtingen, zo maar wat berichten van de afgelopen tijd uit de media.

Minister Rouvoet, voor Jeugd en Gezin heeft al toegezegd het aantal plaatsen in gesloten jeugdzorginstellingen te verdubbelen. Fantastisch: natuurlijk moeten kinderen en jongeren met een zorgindicatie snel en zonder wachtlijsten geholpen worden. Maar hebben we daarmee het lek boven? Ik denk van niet. Er is meer winst te halen door problemen vroegtijdig te signaleren en preventief aan te pakken. Juist door vroegtijdige interventie met effectieve programma`s op het gebied van opvoedingsondersteuning wordt een groot aantal ouders (en dus kinderen) bereikt, worden problemen vroegtijdig onderkend en kan op tijd verwezen worden. Met meer aandacht voor preventie kan het aantal kinderen dat ontspoort significant teruggedrongen worden.

In Nederland bestaat al een groot aantal bewezen effectieve preventieprogramma`s. Zo implementeert JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding een tiental methodieken en programma`s bij gemeenten en instellingen. Bijvoorbeeld `Als het misgaat... bel ik jou`, een laagdrempelige methodiek om de effecten van huiselijk geweld op kinderen te signaleren en op te lossen. Of `Ouders van tegendraadse jeugd`, waarbij ouders van jongeren die in het justitiële circuit (dreigen) terecht te komen op verschillende niveaus worden ondersteund bij de opvoeding. De methodiek `Gezinscoach` coördineert de samenwerking tussen alle hulpverleningsinstellingen die binnen gezinnen met meervoudige problematiek zorg bieden. Deze methodiek is door JSO, samen met Collegio - kennispraktijk voor de jeugdzorg -, in 6 Zuid-Hollandse gemeenten geïntroduceerd en geeft hoopvolle resultaten. Helaas is de inzet van dergelijke succesvolle interventies nog lang niet overal gemeengoed. Eigenlijk zou elke gemeente en elke instelling moeten kunnen beschikken over instrumenten om kinderen veilig en gezond te laten opgroeien.