Gemeente wil azc niet meer terug

Laren, 10 mei. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laren wil niet dat het voormalig asielzoekerscentrum (azc) Crailo weer opengaat. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) hoopte de oude barakken in juli weer in gebruik te kunnen nemen voor de opvang van negenhonderd asielzoekers, maar het college heeft de gemeenteraad gevraagd daar niet mee in te stemmen. Dat bleek gisteren uit een brief van het college aan het COA. In de brief geven burgemeester en wethouders aan dat twee jaar geleden nog door het COA werd afgezien van heropening, waarna de gemeente besloot het terrein voor andere doeleinden te gebruiken. Crailo bood zestien jaar lang plaats aan maximaal 1.600 asielzoekers en was daarmee het grootste opvangcentrum van Europa.