`Economie Westelijke Jordaanoever verstikt`

JERUZALEM. De Israëlische bezetting van de Westelijke Jordaanoever heeft de Palestijnse economie ”verwoest”. Vrij personen- en goederenverkeer is eerder uitzondering dan regel. Tot deze conclusies komt de Wereldbank in een studie naar de gevolgen van het Israëlische ”systeem” voor de Palestijnse economie. Volgens de Wereldbank heeft Israël het onder Amerikaans toezicht tot stand gekomen Agreement on Movement and Access niet uitgevoerd. Hierin staat dat Israël het legitieme recht heeft zijn burgers te beschermen, maar dat dit niet ten koste mag gaan van de Palestijnse economie. De Wereldbank heeft vastgesteld dat sinds 2005 het aantal wegversperringen met 44 procent is gestegen. Ruim 50 procent van de Westelijke Jordaanoever is afgesloten voor Palestijnen. De Israëlische afscheidingsmuur heeft het leven van 611.000 Palestijnen ”negatief heeft beïnvloed”. De muur snijdt door huizen, dorpen en landerijen en beslaat 8,5 procent van de Westoever.