Dow Jones in gevaar

De overname van persbureau Reuters door Thomson stelt Dow Jones, het financiële mediaconcern dat wordt belaagd door Rupert Murdoch, voor een probleem. Dow Jones is van de aanbieders van financiële terminals als Thomson afhankelijk voor het afleveren van zijn nieuwsberichten, die de afgelopen jaren voor zijn grootste winsten hebben gezorgd.

Dow Jones heeft 300.000 abonnees op zijn nieuwsdienst, die iedere dag duizenden korte berichten en langere verhalen rondstuurt over bedrijven en financiële markten. Het bedrijf verkoopt dit hoog geprijsde product door ‘mee te liften’ met zo’n 130 aanbieders van financiële datadiensten. De belangrijkste daarvan zijn de terminals van Thomson.

Het probleem voor Dow Jones is dat het concern als ‘meeliftende’ inhoudleverancier geen rechtstreekse zeggenschap heeft over de distributie van zijn product. Vroeger ging dat vanzelf goed op een gefragmenteerde markt, waar veel grote distributeurs als Thomson niet zelfstandig hoogwaardig nieuws brachten. Maar binnenkort zal Thomson fuseren met Reuters en een grote prikkel hebben om zijn eigen nieuwsproducten naar voren te schuiven.

De overeenkomsten van Dow Jones met zijn distributeurs kennen een lange looptijd en Dow Jones kan zijn klanten ervan proberen te overtuigen dat zijn dienst goed genoeg is om voortzetting van het abonnement te rechtvaardigen. Maar de mogelijkheid dat het voor Dow Jones moeilijker wordt zijn diensten te verkopen aan de klanten van Thomson-Reuters is zorgwekkend. De verwachting dat Thomson zich in de nieuwssector zou kunnen begeven, heeft Dow Jones er in het verleden toe aangezet Marketwatch.com, Thomsons partner op dat gebied, over te nemen. Dow Jones streed een jaar geleden eveneens met Thomson om de overname van de nieuwsdienst van AFX.

Waarom doet dit alles ertoe in het gevecht tegen de ongewenste avances van Murdoch? De mediadivisie van Dow Jones – waarvan het grootste deel vorig jaar werd gevormd door de nieuwsdienst – nam 70 procent van de totale operationele winst van het concern voor haar rekening. Thomson-Reuters zou deze winstmaker kunnen bedreigen. De familie Bancroft, die de zeggenschap over Dow Jones in handen heeft, wees het bod van Murdoch af, maar dat gebeurde voordat de transactie tussen Thomson en Reuters wereldkundig werd. Nu Murdoch niet wil wijken, zou de familie wel eens kunnen terugkomen op dat besluit.

Rob Cox

Voor meer commentaar uit Londen: www.breakingviews.com.Vertaling Menno Grootveld