Denktank: acties klimaat niet zinvol

Helsinki, 10 mei. - Het helpt weinig als de Europese Unie 20 procent minder CO2 uitstoot, zolang andere werelddelen niet meedoen. De uitstoot in Europa is namelijk al erg weinig. Maatregelen bij de grote CO2-uitstoters China of de VS zijn veel effectiever. De Finse denktank ETLA zegt dat in een analyse van de ingrijpende EU-milieudoelen. De uitstoot van het broeikasgas CO2 in Europa is maar een achtste van de werelduitstoot.