De Chinese kolchoze in de Oeral zal niet groeien

Chinese arbeiders zijn welkom op het lege Russische platteland. Ze werken keihard en zijn nooit lastig. Maar inmiddels wil de Russische overheid eerder minder dan meer Chinezen.

Een Chinese mandenvlechter in de kolchoze van Ajatskoje. Foto Oleg Klimov Chinese farm in Ayatskaya sovkhoz, Ayatskoe village, Sverdlovsk region, Russia. 19/04/2007 Photo by Oleg Klimov boeren sovchozen boerderijen bevolking rietvlechten mandenmakers Klimov, Oleg

Op de Chinese kolchoze van Ajatskoje is zwijgen goud. In stilte vlecht men manden, zeeft men aarde, bouwt men kassen. De Russische zomer is kort, de Chinese werkdag lang. En Chinezen praten alleen als dat mag. „Geen drank, keihard en gedisciplineerd werken: stalinistische stootarbeiders zijn het,” bast voorman Valeri.

De inwoners van het desolate dorp Ajatskoje in de Oeralregio keken vreemd op toen vorig jaar de Chinezen kwamen. Ze kenden Chinese handelaars in plastic en textiel op de containermarkt van Jekaterinenburg. Maar boeren?

Het waren er slechts veertien, susten de bazen. Rayonhoofd Topopkov sloeg aan het spioneren. „Hun werk vorderde zo snel, ik dacht dat ze er in het geniep vijftig hadden gehaald.” Hij telde de koppen: toch echt veertien. „Later snapte ik het. Hoe vroeg ik ook opstond, zes uur, vijf uur ’s ochtends: de Chinezen waren aan het werk. Monsterlijk gewoon.”

De angst is nu weg, want de Chinezen werken, drinken niet, blijven in hun kamp. „Wij hebben ook geen problemen met de Russen, ze stelen niets van ons”, zegt de Chinese voorvrouw Meng Dani. Zij ronselt seizoensarbeiders uit het overbevolkte Heilongjiang, waar elke meter grond telt. Voorman Valeri: „Boeren volgen je daar met een schepje als je ergens je behoefte doet.”

De Chinese kolonie in Ajatskoje is een succes. Het eerste seizoen was kort, nat en koud, de onervaren Chinezen maakten blunders. Ze zaaiden aubergines in, geen goed idee in Siberië. Hun komkommers bleken te lang voor Russische weckflessen. En Russen bliefden geen Chinese kool. Maar de aardappelen, uien, tomaten, peterselie en prei vonden in de herfst hun weg naar de markten. Vooral de prachtige tomaten verbaasden Ajatskoje: de dorpelingen was het nooit gelukt ze hier te verbouwen.

In het tweede seizoen keerden twintig Chinezen terug; na drie weken werk staan er al tien grote kassen op hun nieuwe areaal van veertig hectare. Meer land krijgen ze niet, zegt landeigenaar Vladimir Sjirajev. Want niet het dorp, maar de staat is nu bang voor de Chinezen. En misschien hebben ze gelijk, zucht hij. Je weet hoe dat gaat: één Chinees worden er tien, tien wordt honderd, honderd wordt duizend.

Hoe begon het? Sjirajev, een elegant geklede vijftiger uit Ajatskoje, verdiende als rechter, jurist en zakenman in Sint Petersburg een klein fortuin. In 2000 kocht hij de failliete sovchoze in zijn oude dorp: tweeduizend hectare grond met een optie op nog eens tweeduizend. Voor nieuwe Russen is land een gewild speculatieobject: 50 miljoen hectare landbouwgrond ligt braak of mist een eigenaar. De waarde kan slechts toenemen, zeker nu landbouw tot ‘nationaal project’ is uitgeroepen. Ooit zal Rusland toch zijn eigen voedsel weer verbouwen?

Sjirajev wilde niet slechts speculeren, maar ook zijn oude dorp uit het slop trekken. Dat viel niet mee. Ajatskoje had tot 1994 een grote zuivel- en vleessovchoze met tweeduizend koeien en duizend werknemers. De gesubsidieerde Europese melkpoeder deed de sovchoze de das om, zegt Sjirajev. Dus volgde Ajatskoje het deprimerende plattelandsrefrein. De sovchoze ging failliet, de bazen stalen de apparatuur, de boeren slachtten de koeien, de zatlappen stripten het metaal, de jeugd trok naar de grote stad, de gepensioneerden bleven achter en de dennenbossen rukten op.

Nu heeft Sjirajev weer tweehonderd koeien, maar daarmee is Ajatskoje niet uit de negatieve spiraal. Voor mechanisatie mist hij het geld, voor verdubbeling van het maandloon eveneens. En alleen daarmee kan hij de weinige harde werkers in het dorp houden. „Nu krijg ik dronkelappen. Van mijn eerste werkploeg lag de helft ’s ochtends zijn roes uit te slapen of verdween een hele week.”

Er moest wel iets gebeuren, wilde zijn landbouwgrond niet geheel verwilderen. Sjirajev sprak met Russen. „Dat bleef bij geklets.” Toen kwamen de Chinezen in beeld. Een Chinese zakenman van de containermarkt deed een bod op de helft van sovchoze Ajatskoje. Sjirajev verkocht hem 40 procent, maar de Chinees werd vermoord. Zijn bedrijf, Universal Trading, stelde een andere constructie voor. Sjirajev verpachtte goedkoop grond aan de Chinezen en leverde kunstmest en apparatuur, Universal Trading zou de landbouwproducten verkopen.

Na het eerste seizoen was de lokale landbouwchef van Jekaterinenburg, Sergej Tsjemezov, helemaal om. Chinese seizoensarbeiders zouden het probleem van het braakliggende land in de Oeral oplossen, orakelde hij. De import van graan zou spoedig verleden tijd zijn. Nu wil Tsjemezov er niet langer over praten, en erkent Sjirajev dat hij de Chinese ambities moest intomen. „Ze wilden dit jaar graag tweehonderd hectare pachten en vierhonderd man aan het werk zetten. Dat gaat dus niet door.”

Want ondanks, of juist dankzij, het succes keert de opinie zich tegen het Chinese experiment. De Russische fanfare over de toenadering tot China kan de diepere angst voor het ‘gele gevaar’ namelijk niet maskeren. In Siberië en het Verre Oosten staat een tiental miljoen Russen tegenover honderden miljoenen Chinezen langs de grens. Rusland slinkt jaarlijks met een half miljoen zielen terwijl China zijn noorderbuur op elk terrein inhaalt en overvleugelt. Hoewel het angstvisioen ouder is. „De Chinezen zijn talrijker dan vliegen. Ooit nemen ze onze Amoer-regio over”, schreef Anton Tsjechov ruim een eeuw geleden.

Dus kijken de Russen bezorgd naar de voet die China al tussen talloze deuren heeft in Siberië: joint ventures, handelscontacten, universiteiten die grotendeels op Chinese researchopdrachten draaien. Siberische bestuurders zuiverden in januari met groot enthousiasme de Chinese markten toen Rusland buitenlanders verbood nog langer als marktkooplui te werken.

Plannen om het lege Russische platteland te vullen met Chinese boeren krijgen de handen dus niet op elkaar. In Nizjni Novgorod leidde een krantenartikel over Chinese boeren die zich in verlaten dorpen zouden vestigen tot straatprotest. Op de televisie werd in vileine reportages de ‘mythe van de hardwerkende, niet drinkende Chinees’ ontkracht: het zouden primitieve gauwdieven zijn.

Landeigenaar Sjirajev beklemtoont dus nu dat zijn Chinese kolchoze tijdelijk is, tot hij iets beters heeft verzonnen. Werkvergunningen krijgt hij toch niet: de regio Jekaterinenburg verstrekt er dit jaar slechts zesduizend. Sjirajev: „En dan moeten mijn Chinezen natuurlijk wijken voor Tadzjieken die de villa's van onze bureaucraten bouwen.” Zijn nieuwe visie: rogge en rapen. „Raapolie als organische brandstof, dat heeft toekomst.”

Maar voorman Valeri erkent dat ze eigenlijk veel meer Chinezen willen uitnodigen. „Alleen zij kunnen dit dorp reanimeren.” Want zonde blijft het, vindt de Chinese Meng Dani. „Zo weinig Russen, zoveel land. Hier zaaien ze alleen tien vierkante meter aardappels voor zichzelf in. Onbegrijpelijk.”