Burgers willen meer Europa

,,U komt uit Nederland”, vraagt een dame van de organisatie bij binnenkomst. ,,Heeft u de Nederlandse STO804_EUROPE_DAY_IN_STOCKHOLM_0509_03.268.jpgburger al ontmoet?”

Dé Nederlandse burger heet Anette Rijnaard, it-consultant uit Amsterdam. Samen met 26 burgers uit de andere EU-lidstaten was ze vandaag naar het Europees Parlement in Brussel gekomen om antwoord te geven op de vraag: Wat voor Europa willen we?

Eerder hadden 1500 burgers in eigen land al over die vraag gediscusieerd. En wat bleek? Ze wilden méér Europa. Als belangrijkste thema’s kozen ze: sociale zekerheid, klimaatbeheersing en migratie. Toeval of niet, de laatste twee onderwerpen staan ook bovenaan de officiële EU-agenda.

Het project waarvoor de burgers waren uitgenodigd - willekeurig - kostte 3,1 miljoen euro. ,,En elke cent daarvan is goed besteed”, zei Margot Wallström, de Zweedse eurocommissaris voor Communicatie, die de aanbevelingen in ontvangst nam. Ze was enthousiast. Om de kloof tussen burger en politiek te dichten zijn álle middelen noodzakelijk, zei ze. ,,Politieke partijen, opiniepeilingen. En misschien moeten we voortaan vóór elke top van regeringsleiders ook een ‘burgertop’ organiseren.

De burgers pleitten gisteren onder meer voor ‘bindende doelstellingen’ om klimaatverandering tegen te gaan. Regeringsleiders besloten daar onlangs al toe; ze willen bijvoorbeeld de uitstoot van CO2 met twintig procent hebben verminderd in 2020. Maar er moet nog stevig worden onderhandeld tussen lidstaten over de precieze invulling van die doelstellingen per land.

Ook de burgers bleken soms flinke meningsverschillen te hebben, vertelt Anette Rijnaard. Ze heeft door het project wat meer begrip gekregen voor politici. ,,De culturele verschillen in Europa zijn groot, heb ik gemerkt, groter dan ik had gedacht. Soms vroeg ik me af: hoe kunnen we het in godsnaam eens worden?”