Biobrandstoffen beter in centrales

Rotterdam, 10 mei Biobrandstoffen kunnen beter in elektriciteitscentrales worden verstookt dan in auto`s. Volgens een rapport van UN-Energy scheelt dat meer in het broeikaseffect en het is goedkoper. Pagina 11