Weinig interesse voor omruilactie Geert Maks `Köprü`

rotterdam, 9 mei. De belangstelling voor de omruilactie van Köprü, de Turkse vertaling van Geert Maks boekenweekgeschenk De brug, is minimaal. Slechts 280 mensen hebben gereageerd, aldus Boekenweekorganisator CPNB. De totale oplage van de herziene editie bedraagt 2.750 exemplaren. Begin april maakte de CPNB via een advertentiecampagne bekend dat het publiek Köprü kon ruilen. In het boek, dat een één-op-één vertaling had moeten worden van De brug, stonden door de Turkse vertaler gemaakte kuisingen en veel grammaticale fouten. De CPNB liet de oplage van de herziene editie afhangen van de respons op de campagne. De CPNB stuurt 530 exemplaren naar boekhandels en 1200 bibliotheken krijgen een herziene uitgaven van Köprü. De originele oplage bedroeg 20.000 exemplaren.