‘Verzwaar Rouvoets portfolio jongeren’

De ministers van Onderwijs, VROM, Sociale Zaken, VWS en Justitie moeten taken afstaan aan de nieuwe minister voor Jeugd en Gezin, André Rouvoet (ChristenUnie). Het jeugdbeleid is te versnipperd en Rouvoet heeft daardoor onvoldoende slagkracht.

Dat zegt Steven van Eijck, oud-commissaris jeugd- en jongerenbeleid. De huidige voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging, die nog regelmatig advies in Den Haag geeft, spreekt op eigen gezag. Hij vindt dat het kabinet „de kaarten opnieuw moet schudden”. Over vier jaar dient Rouvoet zichzelf overbodig te heben gemaakt en moet jeugdbeleid onder maximaal drie departementen vallen. Nu ressorteert bijvoorbeeld speelruimte van kinderen onder VROM, kinderopvang onder Onderwijs, de tegemoetkoming aan ouders van gehandicapte kinderen onder Sociale Zaken en jeugddetentie onder Justitie. „Dat is vragen om moeilijkheden”, zegt Van Eijck. „Dit kabinet heeft ervoor gekozen zeven ministers over jeugd te laten gaan. Dat is nog méér dan voorheen.”

Van Eijck: „Dat is een heel heftig advies, maar wel in het belang van het kind dat nu tussen wal en schip valt. Er is nieuw constituerend beraad nodig, herschikking van taken, zodat een concentratie van jeugdbeleid plaatsvindt. Dit moet opgelost worden voor het kabinet écht aan de slag gaat.”

verkeerde spoor: pagina 3